د مقاومت کور

Enquire
تېروتنه:

یوه نرخ ترلاسه کړئ