د نایټریډ درملنه

Enquire

  نايټريډنګ د کيمياوي تودوخې د درملنې يوه پروسه ده چې په هغه کې د نايتروجن اتومونه په يوه ټاکلې تودوخه کې په يوه ټاکلي منځني ډول د کارپيس د سطحې طبقې ته ننوځي. دلته عام مايع نايټريډ، ګاز نايټريډ، او آئن نايټريډ شتون لري.

د آیون نایټرینګ پروسه

د ګلو آیون نایټریډینګ فرنس

د ګاز نايټريډ کوره

تېروتنه:

یوه نرخ ترلاسه کړئ